Asfaltové pásy a lepenky

Oxidované a modifikované asfaltové pásy nejen na ploché střechy a do základů.

Roofspecial kvalitní hydroizolační pásy z asfaltu modifikovaného kaučukem SBS. Mezi tyto výrobky patří jak vrchní hydroizolační pásy s posypem z drcené břidlice, tak mezilehlé černé pásy bez posypu označované „mineral“.

Asfaltových pásů se na našem trhu vyskytuje velké množství a jednotlivé výrobky mají zpravidla odlišné technické parametry. Nejde jen o tloušťku či hmotnost asfaltového pásu, které je možné jednoduše zkontrolovat, ale hlavní rozdíly mezi jednotlivými výrobky jsou skryté uvnitř asfaltových pásů. Například čím je asfaltový pás těžší, čím tlustší je nosná vložka nebo čím silnější je asfaltový pás, tím je lepší nemusí být vůbec pravda.